Πώς μπορώ να αλλάξω ή να ακυρώσω την κράτηση πτήσης μου;

Follow

Οι κρατήσεις μπορούν να τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν εφόσον το επιτρέπουν οι τυχόν περιορισμοί των εισιτηρίων. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατή η τροποποίηση της κράτησής σας στο διαδικτυακό τόπο qatarairways.gr

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο γραφείο της Qatar Airways στην περιοχή σας. Πιέστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τα γραφεία της Qatar Airways.

Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk