Τι είναι το προσωπικό μου όριο χειραποσκευών;

Follow

Το προσωπικό σας όριο χειραποσκευών εξαρτάται από τη θέση στην οποία ταξιδεύετε. Πιέστε εδώ για να δείτε το όριο χειραποσκευών στην Qatar Airways.

Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk