Ως Μέλος του Privilege Club, μπορώ να έχω επιπλέον δωρεάν αποσκευή;

Follow

Το Privilege Club προσφέρει την δυνατότητα να έχετε επιπλέον βάρος αποσκευών ως μέρος των αποκλειστικών προνομίων για τα Ασημένια, Χρυσά και Πλατινένια μέλη, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Επίπεδα Μελών Επιπλέον Βάρος Αποσκευών*
Ασημένια

10 Κιλά

Χρυσά

15 Κιλά ή 1 αποσκευή

Πλατινένια

20 Κιλά ή 1 αποσκευή

*Το δικαίωμα επιπλέον δωρεάν αποσκευής ισχύει μόνο για πτήσεις εκτελούμενες από την Qatar Airways.

Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk