Συνοδεύω ένα βρέφος. Θα μου δοθεί θέση για βρεφική κούνια;

Follow

Κάθε σημείο της βρεφικής κούνιας μπορεί να συνδεθεί με το κάθισμα για βρεφική κούνια. Αν δοθεί στο βρέφος κούνια, τότε θα παραχωρηθεί στον ενήλικο συνοδό θέση για βρεφική κούνια. Οι θέσεις για βρεφική κούνια είναι συνήθως απέναντι από χώρισμα θέσεων με επιπλέον διαθέσιμο χώρο μπροστά από τα καθίσματα. Εάν δεν διατίθενται θέσεις για βρεφική κούνια, τότε ο επιβάτης θα μπορεί να επιλέξει άλλη θέση.

Παρακαλούμε απευθυνθείτε στο γραφείο της Qatar Airways της περιοχής σας για να κάνετε κράτηση θέσης για βρεφική κούνια.

Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk