Μπορώ να καπνίσω ή να χρησιμοποιήσω ηλεκτρονικό τσιγάρο στο αεροσκάφος;

Follow

Σε όλες οι πτήσεις της Qatar Airways απαγορεύεται το κάπνισμα και η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk