Επιτρέπεται να μεταφέρω τηλεόραση LCD ή LED στις αποσκευές μου;

Follow

Ανάλογα με την περιοχή στην οποία ταξιδεύετε, κάθε τεμάχιο αποσκευής πρέπει να έχει μέγιστη διάσταση (μήκος + πλάτος + ύψος) το πολύ μέχρι 158 εκ. για τις υπερατλαντικές πτήσεις και 300 εκ. για όλες τις άλλες πτήσεις.

Για αντικείμενα που δεν υπερβαίνουν την καθορισμένη μέγιστη διάσταση αλλά υπερβαίνουν το ισχύον όριο δωρεάν αποσκευών που αναφέρεται στο εισιτήριο, επιβάλλονται κανονικές χρεώσεις υπέρβασης ορίου αποσκευών. Πιέστε εδώ για να δείτε τις τρέχουσες χρεώσεις υπέρβαρου αποσκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συνίσταται στους επιβάτες να συσκευάζουν με κατάλληλο τρόπο τυχόν ευαίσθητα αντικείμενα όπως οι τηλεοράσεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακεραιότητά τους κατά τους συνήθεις χειρισμούς αποσκευών.

Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk