Μπορώ να κερδίσω Qmiles μέσω των μελών της οικογένειάς μου;

Follow

Τα Burgundy, Ασημένια και Χρυσά μέλη μπορούν να ορίσουν έως εννέα Μέλη Οικογένειας από τα οποία θα μεταφέρουν μίλια στο λογαριασμό του Κύριου Μέλους. Τα Μέλη Οικογένειας δικαιούνται να συγκεντρώνουν Qmiles από την Qatar Airways και από όλα τα Προγράμματα Συνεργατών.

Ως Μέλη Οικογένειας μπορούν να οριστούν μόνον ο/η Σύζυγος ή τα παιδιά ηλικίας άνω των δύο ετών

Μετά τον ορισμό του, κάθε Μέλος Οικογένειας θα λάβει μια προσωπική Κάρτα Μέλους. Η δήλωση του Οικογενειακού αριθμού μέλους κατά την κράτηση και το check-in ή κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Qatar Airways ή άλλων Προγραμμάτων Συνεργατών, είναι ευθύνη του Μέλους.

Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk