Change of Check-in Process in Prague Airport

Follow

During planned reconstruction from 1st March 2020 until 31st August 2020 all passengers on flights Qatar Airways to Non-Schengen destinations are required to check-in at the dedicated check-in area in Terminal 2 and continue landside to Terminal 1 for Passport and Security control before their departure from all gates in Piers A and B. If passengers are already checked-in online and travel with cabin baggage only, they can go directly to Terminal 1 and then proceed to both mandatory controls before their departure. Arrival processes and flows remain unchanged.

Během plánované rekonstrukce v období od 1. března 2020 až do 31. srpna 2020 budou všichni klienti společnosti Qatar Airways na letech do destinací mimo Schengenský prostor odbaveni na určených odbavovacích přepážkách na Terminálu 2 a následně se musí přesunout na Terminál 1, kde proběhne bezpečnostní a pasová kontrola před vstupem k odletovým bránám prstu A a B. Pokud cestující budou odbavení online a cestují pouze s kabinovým zavazadlem, mohou jít přímo k bezpečnostní a pasové kontrole na Terminálu 1. Veškeré procesy pro přílety zůstávají beze změny.

Have more questions? Submit a request
Powered by Zendesk